Bestuur

Het bestuur van Vocaal Ensemble Magnificat bestaat uit de volgende leden:

Sander Meijers - voorzitter 
s.meijers@home.nl  / 06-28225463

Roy Pruisscher - vicevoorzitter
roypruisscher@hotmail.com / 06-42281310

Joke Baas - secretaris
secretaris@magnificat-emmen.nl / 0591-630324

Bert Moolhuizen - penningmeester
penningmeester@magnificat-emmen.nl

Corry Brans - algemeen bestuurslid

Minke Bouma - algemeen bestuurslid