Het koor

In 1992 werd het Interkerkelijk Koor 'El Shaddai' opgericht door een aantal enthousiaste muziekliefhebbers.

Sinds de zomer van 2010 is de naam van het koor gewijzigd in Vocaal Ensemble 'Magnificat'.
Deze keuze is, gezamelijk met de leden, heel bewust gemaakt. Het zegt alles over de ontwikkeling die het koor nastreeft en doormaakt.

In dit kader is het gelukt om Daniël Rouwkema (1974) als dirigent aan te trekken. Hij heeft een aantal jaren in Engeland gewoond en gewerkt en heeft zich bekwaamd in Engelse koorzang in de Anglicaanse kerktraditie.
Hierin speelt de Evensong, een vesperdienst, een heel belangrijke rol. Een regelmatig terugkerend gedeelte daarvan is het Magnificat, de lofzang van Maria.
Naast het Magnificat zingt het koor een tal van andere muziekstukken. Deze stammen zowel uit de Europese als uit de Engelse traditie.

Vocaal Ensemble Magnificat bestaat momenteel uit 28 enthousiaste leden. We verwachten van elkaar, dat ieder zich actief inzet om zich de muziek eigen te maken. Thuis studeren hoort daar ook bij. De muziek wordt als muziekbestand per e-mail verzonden of op de website geplaatst bij de pagina 'Bladmuziek' welke alleen te gebruiken is voor leden van het koor.

De sfeer binnen het koor is ontspannen. Er is tijdens de repetitieavonden voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. 
Het koor zingt op donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur in basisschool ‘het Anker’, Distelvink 107 in de Rietlanden, Emmen.

Er is altijd plaats voor nieuwe leden. Met name de dirigent draagt er zorg voor, dat de verschillende zangstemmen binnen het koor goed in evenwicht blijven. Het afnemen van een stemtest voor nieuwe leden hoort daar ook bij.

Choral Evensong
De Choral Evensong heeft een lange traditie in de Anglicaanse kerk in Engeland. Deze vorm van eredienst ontwikkelde zich na de breuk van koning Henry VIII met de paus in Rome (1534). In de nieuwe kerk werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met nadruk op de landstaal in plaats van Latijn. Tot op de dag van vandaag kent deze een hoog gehalte aan Engelse muziek. Deze bestaat voornamelijk uit meerstemmige koormuziek. Op korte gesproken bijdragen na wordt een Evensong in zijn geheel gezongen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vaste Orde van Dienst. Hierin worden steeds dezelfde teksten en gebeden gebruikt, afhankelijk van de tijd van het kerkelijk jaar. Ook al bleef de liturgie de eeuwen door hetzelfde, er werd en wordt nog steeds veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt de vaste orde van deze avonddienst telkens weer anders.