Sing a new song

 

Zondag 14 oktober zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Choral Evensong in de Grote
Kerk van Emmen. Onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema, met orgelbegeleiding
van Mattijs de Vreugd, zingt het koor feestelijke muziek. Psalm 96 zet de toon: Zing
voor de Heer een nieuw lied.
De vesper begint met muziek van George Dyson met de oproep ‘Let all the world in
ev’ry corner sing’. Het Magnificat & Nunc Dimittis zijn geschreven door Bryan Kelly, die
gebruik gemaakt heeft van ritmes uit Zuid-Amerika. Dat swingt door de kerk. Hierop
klinken statige openingsmaten van Malcolm Boyle: ‘Thou, O God, art praised in Sion’.
Gevolgd door ‘Thou wilt keep him in perfect peace’ op een prachtige melodie, waarop
de muziek even statig afsluit.
Deze gezongen vesper, met ds. Jan Fischer, begint om 17.00 uur.

De toegang is vrij.

Bij de uitgang van de kerk is een collecte t.b.v. de onkosten van het koor. Met een gift van minimaal € 5,- p.p. kan Magnificat deze Evensongs blijven uitvoeren.